AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

 • Sujunkite akumuliatorių su įkrovikliu ir įjunkite į 230V maitinimo lizdą. Visiškai tuščios baterijos įkrovimo laikas yra apie 5,5 val.

AKUMULIATORIAUS ĮDĖJIMAS Į MODELĮ

 • Įdėkite įkrautą akumuliatorių į baterijos lizdą ir pritvirtinkite jį su pateiktais segtukais iš abiejų pusių.

GREIČIO REGULIATORIUS INSTALIAVIMAS

 • Išimkite greičio reguliatorių iš maišelio. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo dvipusės lipnios juostelės reguliatoriaus apačioje. Prilipinkite reguliatorių ant laisvos važiuoklės vietos tarp variklio ir imtuvo. Įsitikinkite, kad ant sukibimo paviršiaus nėra dulkių ir riebalų. Greičio reguliatoriaus imtuvui skirtą laidą įkiškite į imtuvo tuščią lizdą, Throttle poziciją. (Juodas laidas turi būti imtuvo krašte.)
 • Sujunkite geltoną (+) ir mėlyną (-) varikliui skirtus greičio reguliatoriaus laidus su variklio laidais: geltonas/oranžinis = (+), Mėlynas / juodas = (-). Kad laisvai kabantys laidai nepakliūtų tarp bejudančių veleno detalių, su pridėtu plastikiniu užtrauktuku pritvirtinkite juos prie viršutinės važiuoklės dalies.

ELEMENTŲ INSTALIAVIMAS Į SIŲSTUVĄ

 • Atidarykite siųstuvo akumuliatorių dėžutės dangtelį. Įdėkite 8 naujus AA tipo elementus atitinkamai pagal poliariškumą. Uždėkite dangtelį. Įjunkite siųstuvą ir patikrinkite ar užsidegė įtampos indikatoriaus lemputė LED.

PRIJUNKITE GREIČIO REGULIATORIŲ

 • Prijunkite greičio reguliatorių prie akumuliatoriaus.

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

 • Pirmiausia įjunkite siųstuvą ir tik tada greičio reguliatorių.
 • Išjungiant pirmiausia atjunkite greičio reguliatorių, ir tik tada išjunkite siųstuvą.
 • Visada atjunkite akumuliatorių pasivažinėję su S10 Blast.

Visi LRP priežiūrai ir surinkimui rekomenduojami įrankiai

 • LRPWorks Team Tool 1.5mm #65641
 • LRP Works Team Tool 2.0mm #65651
 • LRP Works Team Tool 2.5mm #65661
 • LRP Works Team Tool 7.0mm #65721

ĮSPĖJIMAI IR PASTABOS

 • Tai yra aukštos kokybės radijo bangomis valdomas auto modelis, reikalaujantis nuolatinės priežiūros siekiant geriausio veikimo. Jei reguliariai neprižiūrėsite, veikimo kokybė pablogės. LRP turi visas detales ir priedus, kad būtų užtikrintas geriausias jūsų automobilio veikimas.
 • Prašome prieš naudojimą atidžiai perskaityti ir suprasti instrukcijas, Nesilaikydami šių nurodymų, galite sukelti žalą sau arba kitiems. Jūs taip pat galite sukelti žalą turtui ar sugadinti savo automodelį.
 • Siekiant užtikrinti saugų jūsų modelio naudojimą, reikia griežtai laikytis visų šiame vadove nurodytų saugumo instrukcijų
 • Nevažinėkite gatvėse ar keliuose. Tai gali sukelti nelaimingų atsitikimų, rimtų kūno sužalojimų ir /ar padaryti žalą turtui
 • Važinėkite su modeliu erdvioje vietoje, ypač kol įprasite valdyti automodelį.
 • Nevažinėkite vandenyje arba ant smėlio.
 • Įsitikinkite, kad visi varžtai ir veržlės yra tinkamai priveržti.
 • Siekiant išvengti rimtų kūno sužalojimų ir / ar padaryti turtui žalą, prašome atsakingai naudoti visus nuotolinio valdymo modelius.
 • Nekiškite pirštų ar daiktų tarp besisukančių ir judančių detalių.
 • Jei nuotolinio valdymo modeliai jums nėra žinoma sritis, rekomenduojame pasikonsultuoti su žinovais.

AKCELERATORIAUS / GREIČIO SVIRTELĖ (GAIDUKAS)

 • Norėdami stabdyti - pastumkite rankenėlę į priekį. Spauskite svirtelę atgal norėdami važiuoti į priekį ir padidinti greitį.

VAIRAS

 • Sukite vairą į kairę ar dešinę norėdami pasukti automobilį į kairę arba dešinę.

ĮSPĖJIMAI IR PASTABOS

 • Pirmiausia išjunkite imtuvą, ir tik tada išjunkite siųstuvą, kitaip automobilis gali tapti nevaldomu.
 • Visada naudokite naujus elementus siųstuvui ir imtuvui, kad nedingtų ryšys ir neprarastumėt automodelio valdymo.
 • Įsitikinkite, kad niekas kitas nenaudoja tų pačių radijo dažnių, kaip ir jūs.
 • Kadangi jūsų S10 BLAST yra valdomas radijo dažnių, gali pasitaikyti trukdžių iš daugybės nuo jūsų nepriklausančių šaltinių. Kadangi radijo rukdžiai gali sukelti momentinį valdymo praradimą, visada važinėkite palikdami atsargai erdvės visomis kryptimis aplink automodelį, siekiant išvengti susidūrimų.
 • ĮSPĖJIMAS: Nutraukite pasivažinėjimą su savo S10 BLAST modeliu, pastebėję pirmuosius akumuliatoriaus silpnėjimo ženklus (mirksinti raudona lemputė), siekdami neprarasti valdymo. Jei įtampos indikatorius nešviečia raudonai, patikrinkite elementų poliškumą. Patikrinkite, ar pakraunami siųstuvo elementai yra pakankamai įkrauti.

SURINKIMO PATARIMAI

 • Greičio reguliatorių pritvirtinkite naudodami pridėtą dvipusio lipnumo juostelę.
 • Užtikrinkite, kad yra pakankamai tarpų automodelio vėdinimuisi. Tai pagerins modelio veikimą ir prailgins elektroninių dalių tarnavimo laiką.
 • Greičio reguliatorių tvirtinkite tokioje vietoje, kad jis būtų apsaugotas nuo smūgių.
 • Priklijuokite greičio reguliatorių taip, kad lengvai pasiektumėte jungtis.
 • Pritvirtinkite greičio reguliatorių prie modelio.
 • Sujunkite greičio reguliatorių su imtuvu (Trottle).
 • Sujunkite greičio reguliatorių su varikliu, naudodami geltoną/oranžinį (+) ir mėlyną / juodą (-) laidus.
 • Tada patikrinkite visus sujungimus prieš prijungdami greičio reguliatorių prie akumuliatoriaus.

ĮSPĖJIMAS

 • Neteisingas sujungimas sugadins greičio reguliatorių. Greičio reguliatorius dabar jau yra paruoštas darbui.

GREIČIO REGULIATORIAUS TECHNINĖ INFORMACIJA

 • Produktas: A.I.Runner
 • Kodas: 83060
 • Į priekį/Stop/Atgal: taip
 • Matmenys: 26.0x26.0x15.7mm
 • Svoris (be laidų): 19.0g
 • Įtampa (voltažas): 4.8-7.4V
 • Normalus įtampos kritimas*: 0.320V@20A
 • Rated current*: 60A
 • Rec. Motor limit: Virš 18 apsisukimų
 • B.E.C.: 5.0V
 • Aukštas dažnis: taip
 • Fail-Safe-System: taip
 • Daugiaapsauginė sistema: taip
 • Jungtys: Tamiya standartinė
 • Setup procedure: Automatinė

*Transistoriaus vertintas prie 25 laipsnių temperatūros. Specifikacijos gali pasikeisti be perspėjimo. **@ 6 celės (7.2V) naudojant vieną variklį.

AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMAS

 • Sujungus greičio reguliatoriaus laidus, jis yra paruoštas darbui. Jokių nustatymų nereikia. Greičio reguliatorius pats „išmoksta“ neutralią, visu greičiu pirmyn, ir visu greičiu atgal padėtis važiavimo metu. Atkreipkite dėmesį: Prieš išjungdami akumuliatorių, nustatykite siųstuvą į neutralią poziciją, ir tada pradėkite važiuoti į priekį.
 • Jeigu suklydote, nesijaudinkite: atjunkite akumuliatorių 10-čiai sekundžių ir pradėkite viską iš pradžių. Kai vėl pradėsite, pirmiausia įjunkite siųstuvą, ir tada tik prijunkite akumuliatorių.

VAŽIAVIMAS

 • ĮJUNKITE SIŲSTUVĄ
 • PRIJUNKITE GREIČIO REGULIATORIŲ
 • PRIE AKUMULIATORIAUS
 • ĮJUNKITE ESC IR.. VAŽIUOKITE!

GARANTIJA IR ĮSPĖJIMAI

 • Tai nėra žaislas. Netinka vaikams iki 14 metų. Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prašom laikytis toliau pateikiamų nurodymų, priešingu atveju - Jūsų gaminys gali sugesti ir Jūs prarasite teisę į garantiją.
 • Nesilaikant šių nurodymų, galima padaryti materialinės ir asmeninės žalios bei rimtų kūno sužeidimų. Niekada nepalikite gaminio be

priežiūros, kol jis yra įjungtas, naudojamas arba sujungtas su elektros šaltiniu. Jei būtų defektų, dėl to gaminys gali užsidegti pats arba sukelti gaisrą.

 • Visi laidai ir sujungimai turi būti gerai izoliuoti. Dėl trumpo jungimo gaminys gali sugesti. Niekada nekeiskite ir nenupjaukite originalaus kištuko ir originalių laidų. Visada išimkite iš gaminio bateriją arba išjunkite jį iš elektros tinklo, jei jo nebenaudojate.
 • Baterijas, kurių reikia, kad šis gaminys veiktų, visada įkraukite išėmę iš gaminio. Jei baterija būtų pažeista, gali sugesti ir gaminys. Nemeskite panaudotų baterijų į buitinių atliekų konteinerį, o atiduokite į surinkimo punktus arba išmeskite į specialius konteinerius.
 • Visada pirmiau įjunkite siųstuvą, prieš įjungdami imtuvą ar greičio reguliatorių. Imtuvas gali sugauti trukdžio signalus, įjungti didžiausią pagreitėjimą ir sugadinti Jūsų modelį. Kai išjungiate, būtinai darykite tai atvirkštine tvarka. Pirmiausia išjunkite imtuvą ir greičio reguliatorių, tada išjunkite siųstuvą.
 • Pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už žalą, kuri atsirado, nes buvo neatsižvelgiama į įspėjimus ir nesilaikoma saugos nurodymų.
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0