Naujokas radijo bangomis valdomų modelių srityje?

Modelis nėra žaislas. Jei, tai pirmasis Jūsų modelis nesitikėkite, kad vos tik išėmę modelį iš dėžutės iš karto galėsite “sukti ratus”. Radijo bangomis valdomus modelius yra smagu skraidinti, bet norint gerai valdyti modelį reikalingi įgūdžiai, įgūdžiams įgauti reikia laiko ir sistemingo treniravimosi.

Saugumo informacija

 • Atkreipkite dėmesį į galimus pavojus susijusius su besisukančiomis modelio dalimis
 • Nedėvėkite laisvų drabužių ir kaklaraiščių
 • Laikykitės atokiau nuo besisukančių menčių
 • Niekada neskraidykite arti žmonių ar gyvūnų!
 • Neskraidykite arti elektros, bevielių ir magnetinių įrenginių.

Garantija

 • Modeliui suteikiama 3 mėn garantija gamykliniam brokui
 • Garantija negalioja pažeidimams, atsiradusiems dėl kritimo, neteisingo naudojimo, modifikavimo ar instrukcijų nesilaikymo. Šio modelio naudojimas yra naudotojo atsakomybė. Pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už žalą, atsiradusią dėl modelio naudojimo
 • Vaikai iki 14 metų turi naudoti modelį tik su suaugusiųjų priežiūra.

Akumuliatoriai

 • Prieš pirmą kartą pradedant naudoti modelį akumuliatorius turi būti pilnai įkrautas
 • Būkite atsargūs dėdami akumuliatorių, visada junkite tik pagal kontaktų poliariškumą, nekiškite per jėgą
 • Jei modelis praranda galią arba pradeda indikuoti žemą akumuliatoriaus įtampą iš karto nutraukite modelio naudojimą. Jei bandysite toliau naudoti modelį galite nepataisomai sugadinti akumuliatorių arba modelis išsijungs, dėl to galite jį sulaužyti
 • IŠJUNKITE modelį ir siųstuvą VOS tik pradėjus akumuliatoriui silpti (maždaug po 5-10min skraidymo, kaip modelis nepakyla daugiau nei 5-15cm nuo žemės). Baigus naudoti modelį būtina iš karto atjungti modelio akumuliatorių, jei modelio akumuliatorius neturi jungties tuomet nustatykite modelį ant “OFF” padėties. Akumuliatorius gali buti nepataisomai sugadintas jeigu pamirštamą po naudojimo jį atjungti, akumuliatoriaus įtampa toliau eikvojama, netgi jei modelis tuo metu nenaudojamas. Ypač tai aktualu LIPO tipo akumuliatoriams, nes nukritus jų įtampai žemiau leistinos ribos (3V vienai celei) jie nebeįsikrauna ir bus nepataisomai sugadinami. Po naudojimo visada nedelsiant įkraukite akumumiatorių (prieš kraudami akumuliatorių, leiskite jam atvėsti)
 • Nelaikykite akumuliatorių transporto priemonėse ar namuose ant saulės - lipo baterijas karštis gadina, nesvarbu ar tai vidinis ar išorinis karštis
 • Neleiskite akumuliatoriui sušlapti ar panirti į bet kokį skystį.

Krovimas

 • Niekada nepalikite kraunamo akumuliatoriaus be priežiūros
 • Krovimas atliekamas tam skirtu modelio krovimo įrenginiu (USB pakrovėju arba specializuotu krovimo įtaisu). Įjunkite akumuliatorių pagal kontaktų poliariškumą, nekiškite per jėgą.
 • Visada pirmą įjunkite akumuliatorių į pakrovėją ir tik tada įjunkite pakrovėją į USB jungtį/rozetę
 • Įjungus pakrovėją prie maitinimo šaltinio krovimo proceso pradžia ir pabaiga bus indikuojama “LED” lemputėmis (skirtingiems modeliams konkreti krovimo LED indikacijos seka gali skirtis (įsižiebs, užges ar mirksės). Konkrečią indikacijos seką nurodo gamintojo instrukcija arba pardavėjas
 • Krovimo metu modelis turi būti išjungtas
 • Nekraukite akumuliatoriaus automobilyje.

Siųstuvas

 • Prieš įjungiant siųstuvą, greičio svirtelė turi būti nuleista žemyn
 • Visada pirmą įjunkite siųstuvą ir tik po to įjunkite modelį
 • Baigus modelio naudojimą pirmą išjunkite akumuliatoriaus maitinimą modelyje ( nustatykite modelį ant “OFF” padėties) ir tik tada išjunkite siųstuvą (nustatykite ant “OFF” padėties)
 • Siųstuvo baterijos arba akumuliatoriai modelio naudojimo metu turi buti pakankamai įkrauti. Jei modelio naudojimo metu siųstuvas pradeda indikuoti per mažą įtampą, nutraukite modelio naudojimą ir pasikeiskite siųstuvo baterijas arba pakraukite akumuliatorių (tęsiant modelio naudojimą su nepakankamai įkrautu akumuliatoriumi arba su iškrauta baterija sutrumpėja valdymo atstumas, taip pat gali išsijungti siųstuvas, dėl to prarasite valdymą ir modelis gali nukristi).

Skrydžio valdymas

 • Atkreipkite dėmesį, kad mokymuisi skraidyti reikalinga didesnė erdvė
 • Padėkite modelį ant tvirto pagrindo
 • Nuleiskite greičio svirtelę žemyn prieš įjungdami siųstuvą (valdymo pultelį)
 • Įjunkite siųstuvą
 • Įjunkite modelį
 • Lėtai kelkite greičio valdymo svirtelę aukštyn ir žemyn (2-3 kartus), kol siųstuvas susiriš su modelyje esančiu imtuvu, ir modelio mentys pradės suktis. Venkite staigių judesių dirbdami su svirtelėmis, pajauskite kaip modelis reaguoja į svirtelės judesio aštrumą. Pirmi bandymai skristi turi būti kuo arčiau žemės, kad praradus orientacija modelis kuo minkščiau kontaktuotų su žeme. Jei matote, kad nebesuvaldysite modelio ir jis atsitrenks į kliūtį geriausias sprendimas būtų greičio svirtelę greitai nuleisti žemyn, ir leisti modeliui laisvai kristi.
 • Norint pasiekti geriausių skraidymo rezultatų modelis turi būti sukalibruotas. Pastebėję, kad modelis linkst virsta į vieną ar kitą šoną reikalinga jį sukalibruoti. Tai atliekama kalibravimo mygtukų pagalba, kurie yra šalia valdymo svirtelių. Pavydžiui jei modelis savaime linksta skristi į dešinę pusę, reikalinga kalibravimo mygtuką pastumti atitinkamai į kairę kol modelis nustos savaime skristi į dešinę pusę.

skrydzio-valdymas.jpg

Modelio naudojimo ir priežiūros klausimai

 • Iškilus klausimams dėl modelio valdymo ir priežiuros prašome kreiptis į pardavėją.
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0